Decàleg de les persones amb tartamudesa

  1. La tartamudesa no és cap malaltia; és un trastorn de la parla
  2. Qui tartamudeja no parla malament; parla diferent
  3. Ningú té dret a riure’s d’una persona amb tartamudesa, i qui ho fa mereix la màxima repulsa
  4. Tota persona amb tartamudesa és tan digna, vàlida i competent com qualsevol altra
  5. Tota persona amb tartamudesa mereix les mateixes oportunitats socials, laborals i afectives que qualsevol altra
  6. Qualsevol persona amb tartamudesa té tot el dret a demanar el suport de la família, els amics i la parella
  7. Es pot aprendre a conviure amb la tartamudesa, però per aconseguir-ho és necessària una força de voluntat molt notable
  8. La parla lenta i un ritme de vida menys accelerat fàcilment poden incrementar la fluïdesa
  9. En edats adultes la tartamudesa rarament té cura, però és possible millorar la fluïdesa
  10. Quan un nen o nena tartamudeja, cal demanar ajut a un/a logopeda al més aviat possible

AUTOR DEL DECÀLEG: JORDI SACASAS