Com cal actuar davant d’una persona amb tartamudesa

La societat, mancada d’informació en relació la tartamudesa

Considerant el notable desconeixement que hi ha hagut i que encara hi ha en la societat en relació la tartamudesa, hi ha un punt capdal d’obligat esment. És la manera com cal actuar davant d’una persona que tartamudeja. Així, tenint en compte aquest desconeixement, és habitual que l’interlocutor o interlocutors d’un afectat de quequeig no sàpiguen ben bé com comportar-se. I és que, en aquest sentit, la manca d’informació en la societat ha fet molt mal en un infinit nombre de persones amb tartamudesa quan cercaven dialogar amb gent fluïda.

 

Les presses per parlar no són mai bones

En essència, i particularment en sentit pràctic, el que a continuació us comento és prou rellevant. I és que és una realitat absolutament constatable i irrefutable que en la nostra societat moderna actual les presses són les grans protagonistes, de manera que no sempre és una tasca senzilla, per a algú fluid, tenir el temps suficient i l’atenció desitjable per parlar amb les persones amb quequesa, a qui, justament, les presses no són pas bones per expressar-se.

 

Alguns errors comuns de les persones fluïdes

Normalment, les persones que tartamudejen volen ser tractades, en l’instant de conversar, com si fossin fluïdes. No obstant això, aquestes segones, massa vegades, o sigui, extremadament sovint, han pretès finalitzar la paraula o la frase a qui s’encalla, li han tret la mirada de sobre o l’han interromput. Es tracta, a la pràctica, de tan sols tres situacions altament recurrents que, per regla general, no han fet i no fan altra cosa que avergonyir i pressionar encara més a aquell o aquella que té el trastorn.

 

Una actitud inadequada pot frustrar moltes persones amb quequeig

A banda, tampoc és estrany que l’interlocutor fluid mostri la seva sorpresa o una impaciència per cloure el diàleg. I és que les persones disfluents no tan sols saben que tenen clares dificultats en l’expressió oral, sinó que, també, el comportament inadequat dels altres, els embolica més enmig d’un oceà de palpable i indissimulable frustració. El més rellevant, en conseqüència, és comportar-se amb naturalitat, com es parlaria amb qualsevol altra persona fluïda i, igualment notori, donar temps perquè l’afectat s’expressi. Per tant, no apressar-lo.

 

Pautes a seguir a l’hora de parlar amb una persona amb tartamudesa

En conseqüència, cal mostrar les actituds que us esmento a continuació:

. Comporta’t com ho faries amb una altra persona.

. No riguis de la situació ni demostris vergonya.

. No l’ajudis a acabar les paraules ni les frases.

. Manté el contacte visual.

. Intenta parlar a poc a poc i relaxadament, però d’una manera natural.

. Evita fer comentaris com ara: “tranquil·litzat, parla més a poc a poc” o “no et posis nerviós”, perquè posa més tensa la persona que tartamudeja i no l’ajuda.

. Cal evitar absolutament dir-li “pensa el que vols dir abans de dir-ho” o “respira abans de parlar”

. No cal que la felicitis quan parli amb fluïdesa.