La tartamudesa és una discapacitat?

La tartamudesa és una discapacitat?. Realment, doncs, les persones amb tartamudeig som discapacitades?. De fet, considerant els entrebancs de diversa índole, que basculen entre dificultats de vegades serioses en les relacions socials fins als problemes psicològics passant per una possible exclusió del mercat laboral, aquesta no és pas, en conseqüència, una qüestió gens banal ni superficial.

És probable que no hi hagi una resposta única i concloent, i que fàcilment sigui un tema apte per a un debat. És veritat, en tot cas, que existeix un certificat de discapacitat aplicable a totes aquelles persones amb quequeig que el demanin i que hagin superat l’avaluació d’un tribunal.

Malgrat que és innegable que, en funció de la intensitat del trastorn, un afectat es pugui definir o no, ell mateix, com a discapacitat, és a dir, un grau baix o moderat no trasbalsa especialment el dia a dia, també cal apuntar que un afectat de grau alt o sever es pot veure molt limitat pel que fa a nombrosos àmbits de la seva vida.

Voler i no poder. Pretendre dir o explicar qualsevol cosa i que les paraules no flueixin o ho facin molt justet és una experiència que, a part de ser repetida, esdevé altament desagradable i insatisfactòria, trencant i esclafant uns ànims que, pròpiament, ja solen estar per sota del que fóra desitjable. Aleshores, vista la reiteració, és plausible que la persona que pateix aquesta anomalia en l’expressió oral es pregunti: ¿tinc una discapacitat?.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.