Que s’entén per tartamudesa?

Moltes persones, i malgrat que encara sigui una gran desconeguda, poden intentar definir amb més o menys encert què és la tartamudesa, bàsicament perquè coneixen algú que en té o perquè fins i tot els pot venir a la memòria algun lamentable acudit d’aquest tema.